۱۳۸۹ مرداد ۲۹, جمعه


جهان بر خلاف ماده مندی و اندازه عظیمش، خود به خود و برای خود وجود ندارد، بلکه فرزند خوانده چیزی بسیار وسیع تر و وصف ناپذیرتر است. افزون بر آن، این جهان حتی محصول اصلی این چیز عظیم تر نیز نیست، بلکه فقط یک سایه گذرا، یک سکسکه ناچیز در هیاهوی بزرگتر چیزهاست.
جهان هولوگرافیک/ نوشته مایکل تالبوت/ ترجمه داریوش مهرجویی

هیچ نظری موجود نیست: